SLUŽBA EXTERNÍ SERVER
Nastavení webkamer pro on-line stream
a historii snímků v aplikaci Počasí Meteo

Kontakt pro dotazy a připojení ke službě: ftpkamery.online@gmail.com

Slovník pojmů:

Příprava:

Vyberte si IP kameru, která podporuje RTSP stream, pokud nemáte veřejnou IP adresu, doporučujeme kamery Partizan. Pokud bude mít kamera možnost nahrávání snímků na FTP, bude jednoduší vytvářet historii snímků. Doporučujeme kamery HiLook, HiWatch nebo HikVision. Parametry si před koupí každopádně ověřte na stránkách výrobce. Pokud má kamera Wi-Fi, zvažte připojení pomocí kabelu pro stabilnější spojení. Pokud bude kamera napájena pomocí PoE, zajistěte PoE switch nebo injektor.

Nastavení kamery:

Připojte kameru k síti pomocí síťového (ethernet) kabelu. Pokud kamera podporuje PoE, připojte ji kabelem z PoE switche nebo injektoru s odpovídajícím zdrojem. Pokud kamera nemá PoE, je třeba také zapojit síťový zdroj. U většiny kamer se prvotní nastavení provádí v mobilní aplikaci, např. naskenováním QR kódu na kameře.

Pokud kamera podporuje Wi-Fi a nemáte možnosti připojení kabelem, připojte ji k vaší Wi-Fi sítí podle návodu ke kameře. Obvykle je potřeba se připojit k Wi-Fi síti kamery a provést základní konfiguraci v mobilní aplikaci.

Prvotní nastavení kamery probíhá ve většině případů v mobilní aplikaci daného výrobce Partizan Cloud, Hikconnect atd.. Nutné bude nastavit IP adresu dle vašeho rozsahu sítě, např 192.168.1.10, masku sítě (subnet mask) obvykle 255.255.255.0 a výchozí bránu (default gateway) vašeho routeru, například 192.168.1.1. Také se obvykle nastavuje heslo pro účet admin. Po uložení konfigurace by kamera měla být dostupná z internetového prohlížeče na zvolené IP adrese, např. http://192.168.1.10

Nastavení RTSP streamu s veřejnou IP adresou:

Pokud nemáte kameru značky Partizan a máte od vašeho poskytovatele internetu veřejnou IP adresu, máte dvě možnosti nastavení komunikace do internetu. První, jednoduší je zapnout UPnP, nicméně většinou dojde k otevření všech portů, vč. toho administračního do internetu. Proto tuto volbu spíše doporučujeme zakázat a provést v nastavení routeru přesměrování portu (Port forwarding/NAT/Virtual servers). Jako interní i externí port nastavíte RTSP port, obvykle 554 a jako cíl zvolíte IP adresu kamery.

Funkčnost lze otestovat např. v aplikaci VLC, volba Otevřít síťový proud a vložením rtsp://<interní IP adresa>:554 nebo rtsp://<veřejná IP adresa>:554

Pokud chcete kameru připojit k Partizan Cloudu, zaregistrujte se na stránce Partizan Cloud https://login.partizancloud.com/registration a zadejte URL RTSP streamu. Obvykle rtsp://<veřejná IP adresa>:554

Nastavení FTP:

V sekci nastavení kamery FTP, zadejte server ftpkamery.online s získanými údaji pro přihlášení. Tlačítko TEST nebude funkční, proto se ujistěte, že máte zadané údaje správně, nastavte časový plán na celý týden, s frekvencí nahrávání na 10 minut s libovolným názvem s časovým razítkem. Často označováno jako TIMING. Nenastavujte Event-Triggerd, neboli nahrávání při detekci pohybu.

Po nahrání snímku na FTP server bude snímek dostupný v aplikaci Počasí Meteo po jejím restartu.

Pamatujte, že používání IP kamer a cloudových služeb s sebou nese určitá rizika související s ochranou soukromí a bezpečností. Ujistěte se, že máte dostatečně zabezpečenou síť a používejte silná hesla pro přístup k nastavení kamery a cloudových účtů.

Ujistěte se, že je kamera zapnutá a připojena k síti.

Zapojení IP kamer Partizan do cloudu (bez veřejné IP):

  1. Navštivte webovou stránku https://login.partizancloud.com/registration a zaregistrujte se. Pokud již máte účet, přihlaste se.
  2. Kliknutím na tlačítko Přidat a výběrem Přidat zařízení zahájíte nastavení kamery.
  3. Vyberte typ zařízení IP kamera Partizan a poté vyberte možnost Přidat ručně.
  4. Vyplňte základní údaje o vaší kameře, včetně názvu kamery, MAC adresy (najdete ji na zadní straně kamery nebo v aplikaci Partizan), uživatelského jména a hesla.
  5. Poté klikněte na tlačítko Přidat a počkejte, než se kamera přidá.
  6. Pokud se kamera úspěšně přidala, měla by se objevit v seznamu vašich zařízení na stránce Moje kamery.
  7. Zapínat nebo vypínat přístup ke kameře můžete přes ikony pod videem z kamery.
  8. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko Sdílet a zašlete nám odkaz na RTSP stream, pro přidání do aplikace.

Je důležité mít na paměti, že nastavení kamery se může lišit v závislosti na konkrétním modelu a výrobci kamery. Tyto kroky jsou specifické pro IP kamery Partizan.


Kontakt pro dotazy a připojení ke službě: ftpkamery.online@gmail.com

Služba je zdarma, nicméně budeme rádi za jakýkoliv příspěvek na chod serveru, ideálně formou členství (Membership) za 11 € ročně (upřednostňujeme) nebo měsíčně za 1 €, což odpovídá necelé koruně za historii snímků na den. Členům pak můžeme po dohodě nabídnout nadstandardní služby, jako přidávání textů, obrázků nebo informacích o počasí do snímků, apod.. Každopádně za každý druh podpory služby EXTERNÍ SERVER budeme velice vděční.